Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

  
Vítáme Vás na stránkách SDH Struhařov

 

 
V obci Struhařov byl založen 1. března 1895 dobrovolný hasičský sbor. U jeho založení bylo podle dochovaných dokumentů 12 místních občanů. Pro věčnou památku na tyto členy, uvádím jejich jména. Byli to Josef Krčmář, Josef Strnad, Václav Matějka, František Hromada, Josef Eliáš a Josef Pohořelý. Jména šesti dalších členů se nepodařilo bohužel zjistit. Vzhledem k tomu, že nejsou k dispozici kompletní autentické záznamy, můžeme činnost sboru posuzovat pouze všeobecně a neúplně. Zdá se, že v roce 1909 došlo k výměně většiny členů. Odešlo 10 členů a naopak přišlo 17 nových mladších členů. Nárůst členské základny je třeba přičíst rozkvětu obce, kdy byl počet obytných domů 87 a počet obyvatel vzrostl na 457 občanů. V době trvání I světové války v létech 1914 až 1918 sbor prakticky přerušil svou činnost. Většina členů odešla bojovat za císaře pána a mnoho se jich z války nevrátilo včetně hlavních činovníků. Činnost sboru byla plně obnovena až v roce 1919, kdy stav členské základny čítal 50 členů. Byl také založen ochotnický divadelní spolek a pořádáno několik taneční zábav. Výtěžek ze vstupného, byl věnován na pořízení vhodné místnosti a k nákupu výstroje a výzbroje, která byla velmi chudá a minimální. Pro přiklad uvádíme stav výzbroje: ruční stříkačka (kterou sbor vlastní dodnes), 100 m hadic, 6 m savic, žebřík, lano, 3 svítilny a  lékárnička. Dne 15. února 1934 byla sepsána záruční listina, kterou, podepsalo 23 členů a byla zárukou za půjčku na nákup motorové stříkačky od firmy Ing. Ebert z Prahy s motorem o síle 35 HP + příslušenství na tuto dobu značný obnos 30.000,-Kč. U příležitosti předání této stříkačky našemu sboru do užívání, přednesl ve svém projevu tehdejší starosta sboru Antonín Hrouda slavnostní slib, k jehož složení vyzval všechny členy. Tento slib stojí za přečtení, protože s jeho obsahem lze souhlasit i teď po mnoha letech.
 
„My členové hasičského sboru ve Struhařově skládáme do rukou tobě bratře veliteli slib, že věrně, vytrvale a rádi plniti budeme vždy veškeré povinnosti, jež stanovami a služebními řády jsou nám předepsány ochotně konati budeme, jakož i vše co v mezích záchranné a samaritánské služby nám bude nařízeno. Přičiníme se, aby šlechetný, přímý a mužný charakter, jakož i obětavá láska k vlasti se staly naší přední ozdobou. To při své cti slibujeme“.
 
Do dalšího osudu sboru, opět zasáhla válka. Od roku 1939 do roku 1945 se činnost sboru takřka zastavila. Poslední dochovaný  zápis je z roku 1942, kdy se konalo divadelní představení a udržovala se výzbroj v použitelném stavu. V roce 1947 byla postavena nová požární zbrojnice, která byla  později ještě rozšířena. V roce 1950 je zvolen nový výbor, který se s chutí pustil do plnění vytýčených úkolů.
Pravidelně  se zúčastňovali okrskových, okresních i krajských soutěží a podle množství ocenění uložených v našem archivu, si  nevedli vůbec špatně. Naši žáci, žákyně, dorost, ženy a muži se pravidelně umisťovali na medailových místech v požárním sportu. O dění v 60 až 80 letech nemáme prakticky žádné záznamy, pouze pár archivních fotografii z různých akcí a soutěží. V těchto letech se na vedení sboru podíleli Václav Matějka, Josef Lízner, Václav Klema, Josef Matějka, František Vlasák a František Bukovský .                               
Další záznam je až od roku 1983, kdy byla započata stavba nového Požárního domu. Rok 1985 byl velice významný, protože náš sbor oslavil 90 výročí založení a v rámci oslav byl slavnostně otevřen již zmiňovaný nový Požární dům,  který byl vybudován za 2 roky v „akci Z“ s významnou účastí našich členů a pomoci spoluobčanů a místních chatařů. Celkově bylo odpracováno 15.277 brigádnických hodin. Nejvýznamnější podíl na výstavbě měli tito naši členové : František Kefurt 199 hod., Miroslav Kajuk 400 hod., Karel Kulhavý st. 766 hod., Jan Bobík 119 hod., Jaroslav Klema 423 hod., Jan Jungvirt 171 hod., Jaroslav Kulhavý 525 hod., Ladislav Kupr 104 hod. a Kulhavý Karel ml. 503 hod.
 
  
 
 
 
    Složení výboru
 
1975 - 1985
 
Předseda                                                             František Kefurt
Velitel                                                                 Miroslav Kajuk
Jednatel                                                              Jan Bobík
Hospodář                                                            Miroslava Kulhavá
Vedoucí mládeže                                                Jaroslav Kulhavý
 
1985 - 2005
 
Předseda                                                             Miroslav Kajuk
Velitel                                                                 Karel Kulhavý st.
Jednatel                                                              Jaroslav Klema později Jan Bobík
Hospodář                                                            Miroslava Kulhavá
Vedoucí mládeže                                                Jaroslav Kulhavý
    
 
 od  roku 2005
 
Starosta                                                               Zdeněk Martínek
Náměstek starosty                                              Karel Kulhavý st. a Miroslav Kajuk
Velitel                                                                 Karel Kulhavý ml.
Jednatel                                                               Richard Erben
Hospodář                                                            Miroslava Kulhavá
Vedoucí mládeže                                                Dana Hrušová, Renata Kulhavá
    
 
   od  roku  2020
  
Starosta                                                              Zdeněk Martínek
Náměstek starosty                                              Karel Kulhavý st. a Miroslav Kajuk
Velitel                                                                 Karel Kulhavý ml.
Jednatel                                                              Roman Šourek
Hospodář                                                            Petr Hruša
Vedoucí mládeže                                                Markéta Kulhavá 
 
 
 

 

 
 
 
 
 


Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< září >>
<< 2023 >>
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Statistiky

Online: 3
Celkem: 485422
Měsíc: 6871
Den: 190